Tegn og Symptomer på, at Døden nærmer sig

Når et menneske går ind i de sidste trin af dødsprocessen, er der to forskellige dynamikker der er i gang, og de er nært sammenknyttede og afhængige af hinanden. På det fysiske plan begynder kroppen den sidste proces med at lukke ned, og det ender med, at alle de fysiske systemer holder op med at fungere. I almindelighed er dette er en velordnet og udramatisk progressiv serie af fysiske forandringer, som ikke er medicinske ulykker, der nødvendiggør indgreb. Disse fysiske forandringer er en normal, naturlig måde, hvormed kroppen forbereder sig til at holde op med at fungere, og de bedste reaktioner på dette er at sørge for størst mulig velbefindende.

Den anden dynamik ved dødsprocessen drejer sig om det emotionelt - spirituelle plan, og det er en anden slags proces. Personens ånd begynder den endelige proces med at frigøre sig fra kroppen, dets umiddelbare omgivelser og alle tilknytninger. Denne frigørelse ser også ud til at følge sine egne prioriteringer og kan derfor både omfatte løsningen af ufærdige opgaver med hensyn til praktiske ting, samt at få familiemedlemmernes tilladelse til at ”tage af sted”. Disse begivenheder er den normale, naturlige måde, hvormed ånden forbereder sig til at bevæge sig fra denne eksistens ind i den næste dimension af livet. De bedste reaktioner overfor de emotionelt - spirituelle forandringer er støtte og opmuntring til denne frigørelse og overgang.

Når en persons krop er klar og ønsker at holde op, men personen stadig er uafklaret eller ikke forsonet med hensyn til noget som er vigtigt, eller i forhold til en særlig relation, kan han eller hun have tendens til at holde sig live for at afslutte, hvad der end er brug for at afslutte, selvom han eller hun kan være dårlig tilpas eller svag.

Når en person derimod er emotionelt - spirituelt - mentalt afklaret og parat til denne frigørelse, men hans eller hendes krop ikke har fuldført den sidste fysiske nedlukning, vil personen fortsætte med at leve, indtil denne nedlukningsproces ophører.

Den oplevelse vi kalder død forekommer, når kroppen fuldender sin naturlige nedlukningsproces, og når ånden fuldfører den naturlige forsonings- og afslutningsproces. Disse to processer må ske på en måde som er i overensstemmelse med den døende person og som er helt enestående i forhold til de værdier, tro og livsstil som vedkommende har.

Efterhånden som du derfor søger at forberede dig selv, og efterhånden som denne begivenhed nærmer sig, vil medlemmerne i dit hospice-plejeteam ønske, at du er klar over, hvad du kan forvente dig og at du reagerer sådan, at det vil hjælpe din kære til at fuldføre denne overgang med støtte, forståelse og lethed. Og efterhånden som dette tidspunkt nærmer sig er dette er den store kærlighedsgave du kan give din kære,

De emotionelt - spirituelle og fysiske tegn og symptomer på den tilstundende død, som nu beskrives, er beregnet til at hjælpe dig til at forstå de naturlige ting, som kan forekomme, og hjælpe dig med at reagere bedst muligt på dem. Ikke alle disse tegn og symptomer vil forekomme hos enhver person, ej heller vil de forekomme i denne særlige rækkefølge. Enhver person er unik og har brug for at gøre tingene på sin egen måde. Dette er ikke tidspunktet til at prøve at ændre din kære, men det er tiden til at give fuld accept, støtte og pleje.

De følgende tegn og symptomer der her er beskrevet, viser hvordan hele kroppen forbereder sig selv til livets sidste trin.

Kulde
Personens hænder og arme, fødder og senere benene kan blive koldere og koldere at røre ved, og samtidig kan huden skifte farve. Dette er et normalt tegn på, at blodcirkulationen bliver mindre i kroppens ekstremiteter og reserveres til de mest vitale organer. Hold personen varm med et tæppe, men brug ikke noget der er elektrisk.

Søvn
Personen kan tilbringe længere og længere tid med at sove og forekommer at være ikke-kommunikerende eller ikke-responderende og kan til tider være svær at vække. Denne normale ændring skyldes delvis ændringer i kroppens stofskifte. Sid med din kære, hold hans eller hendes hånd, men ryst den ikke, og tal ikke højt. Tal blødt og naturligt. Planlæg at tilbringe tiden med din kære på tidspunkter, hvor han eller hun synes at være mest frisk eller vågen. Tal ikke om personen i dennes nærvær. Tal direkte til ham eller hende som du normalt ville gøre det, selv om der ikke kommer noget svar. Du må aldrig gå ud fra, at personen ikke kan høre; hørelsen er den sidste sans der forsvinder.

Desorientering
Personen kan synes konfus hvad angår tid, sted og identitet på de mennesker som omgiver ham eller hende, inklusive nære og kendte mennesker. Dette skyldes delvis også ændringer i stofskiftet. Identificér dig selv med navn før du taler, i stedet for at bede personen om at gætte hvem du er. Tal blødt, klart og sandt, når du har brug for at kommunikere noget der er vigtigt for patientens velvære, såsom tid til at tage medicin og forklar grunden til, at du kommunikerer, såsom at det ellers ville begynde at gøre ondt. Brug ikke denne metode til at prøve på at manipulere patienten til at møde dine behov.

Inkontinens
Personen kan miste kontrol over blære og /eller tarme, efterhånden som musklerne i dette område begynder at slappes. Tal med din hospice-sygeplejerske om hvad der kan gøres for at beskytte sengen og holde din kære ren og godt til pas.

Rallen
Personen kan have gurglende lyde, der kommer fra hans eller hendes bryst, som om marmorkugler rullede rundt indeni, disse lyde kan blive meget høje. Denne normale ændring skyldes nedgangen i væskeoptagelse og en manglende evne til at hoste normal sekretion op. At suge sekreterne op får i almindelighed kun sekretionen til at forøges og bevirker et skarpt ubehag. Vend forsigtigt personens hoved til siden og lad tyngdekraften dræne sekreterne. Du kan også forsigtigt rense munden med noget fugtigt. Lyden af rallen betyder ikke, at der er kommet en alvorlig ny smerte til.

Nedsat Urinmængde
Personens urin mindskes normalt og kan blive te-farvet på grund af, at urinen er så koncentreret. Dette skyldes det mindre væske-indtag, såvel som nedgang i cirkulationen i nyrerne. Spørg din hospice-sygeplejerske om der kan være behov for at indsætte et kateter.

Mindre lyst til væske og føde
Personen kan have mindsket appetit og tørst, og ønske lidt eller ingen føde eller væske. Kroppen vil naturligt begynde at reagere på den energi som spildes på disse opgaver. Prøv ikke på at tvinge mad eller drikke i personen, prøv heller ikke på at bruge skyld for at manipulere ham eller hende til at spise eller drikke noget. At gøre dette gør kun personen mere utilpas. Små stykker is eller juice kan være forfriskende i munden. Hvis personen kan synke, kan væske gives i små mængder med sugerør (bed hospice-sygelejersken om hjælp).Glycerol-pinde (store vatpinde med glycerol og lemon på, o.a.) kan hjælpe til at holde munden og læberne fugtige og behagelige. En kølig, fugtig vaskeklud på panden kan også øge det fysiske velvære.

Åndedrætsmønsteret ændrer sig
Personens regelmæssige åndedrætsmønster kan ændre sig til at blive starten på et anderledes åndedrætsmønster. Et særlig mønster består i at ånde uregelmæssigt dvs. overfladisk vejrtrækning med perioder af manglende vejrtrækning i 5 til 30 sekunder op til et helt minut. Dette kaldes Cheyne-Stokes vejrtrækning. Personen kan også opleve perioder med hurtige overfladiske gispe-lignende vejrtrækninger. Disse mønstre er meget almindelige og er tegn på nedgang i cirkulationen i de indre organer. At løfte hovedet og /eller vende personen på siden kan bringe velvære. Hold din kæres hånd. Tal varsomt.

Normale Emotionelle, Spirituelle og Mentale Tegn og Symptomer og Passende Reaktioner

Tilbagetrækning
Personen kan forekomme ikke-reagerende, tilbagetrukken eller i en coma-lignende tilstand. Dette er tegn på forberedelse til frigørelse, en løsere tilknytning til omgivelserne og relationerne og en begyndende given slip. Da hørelsen forbliver hele vejen til slutningen, så tal til din kære med en normal stemmeføring, identificér dig selv ved navn når du taler, hold hans eller hendes hånd, og sig hvad du end har brug for at sige, som vil hjælpe personen til at tage af sted.

Vision - lignende oplevelser
Personen kan tale eller hævde at have talt med personer, som allerede er døde eller kan se eller hævde at have set steder, der ikke aktuelt er til at opleve eller er synlige for dig. Dette betyder ikke at det er en hallucination eller en reaktion på stoffer. Personen begynder at løsne tilknytningen til dette liv og er ved at være klar til overgangen, så det vil ikke være skræmmende. Modsig ikke, forsøg ikke at bortforklare, forklejne eller argumentere omkring hvad personen siger han eller hun har set eller hørt. Bare fordi du ikke kan se eller høre det, betyder det ikke at det ikke er rigtigt for din kære. Bekræft hans eller hendes oplevelser. De er normale og almindelige. Hvis de skræmmer din kære, så forklar, at det er normale foreteelser.

Rastløshed
Personen kan foretage gentagne og rastløse opgaver. Dette er delvist tegn på, at noget stadigt uløst eller ufærdigt forstyrrer ham eller hende og er en forhindring for at slippe. Dine hospice-team medlemmer kan hjælpe dig med at identificere, hvad der sker og hjælpe dig med at finde lettelse for spændingen eller frygten. Andre ting som kan være hjælpsomme med hensyn til at berolige personen, er at genkalde et yndlingssted som personen nød, en yndlingsoplevelse, læse noget der er beroligende, spille musik og give forsikring om, at det er i orden at slippe.

Mindsket væske- og føde-indtagning
Når personen kun ønsker lidt eller ingen væske eller føde, kan dette være tegn på parathed til den endelig nedlukning. Lad være med at påtvinge føde eller væske. Du kan hjælpe din kære ved at give tilladelse til at slippe, når som helst han eller hun er klar. Samtidig kan du bekræfte personens værdi for dig, og det gode du vil bære med dig fremover i dit liv, som du har modtaget fra ham eller hende.

Nedsat Kontakt
Personen kan ønske kun at være sammen med nogle få eller endda kun én person. Dette er et tegn på forberedelse til frigørelse og bekræfter hvis støtte der er mest behov for, for at kunne foretage den nødvendige overgang. Hvis du ikke er en del af denne indre cirkel i slutningen, betyder det ikke, at du ikke er en elsket person eller ikke er vigtig. Det betyder at du allerede har fuldført din opgave med din kære, og at det er tid for dig til at sige farvel. Hvis du er en del af den sidste indre cirkel af støtte, behøver personen din bekræftelse, støtte og tilladelse.

Usædvanlig kommunikation
Personen kan foretage en tilsyneladende ualmindelig eller mærkelig udtalelse, gestus eller bøn. Dette er tegn på, at han eller hun er klar til at sige farvel og tester dig for at se, om du er parat til at lade ham eller hende gå. Acceptér dette øjeblik som en smuk gave, når den gives. Kys, omfavn, hold om, græd, og sig hvad du end har mest brug for at sige.

At Give Lov
At give din kære lov til at gå, uden at lade ham eller hende føle sig skyldig over at tage af sted og uden at prøve at fastholde ham eller hende hos dig, for at tilfredsstille dine behov, kan være svært. En døende person vil normalt prøve at holde fast, selvom det bringer forlænget ubehag, for at være sikker på, at de som skal lades tilbage vil have det godt. Derfor er din evne til at befri den døende person fra denne bekymring og give ham eller hende forsikring om, at det er i orden at slippe, når som helst han eller hun er klar, en af de største gaver du kan give til din kære på dette tidspunkt.

At Sige Farvel
Når personen er klar til at dø og du er klar til at slippe, så er det tid til at sige Farvel. At sige Farvel er din sidste kærlighedsgave til din kære, for det betyder lukning og gør den endelige frigørelse mulig. Det kan være en hjælp at ligge i sengen og holde om personen, eller at tage hans eller hendes hånd og så sige alt det, du har brug for at sige.

Det kan være så simpelt som at sige, jeg elsker dig. Det kan indebære at genkalde yndlingsminder, steder og aktiviteter du har delt. Det kan betyde at sige jeg er ked af hvad jeg end har bidraget til af spænding eller besvær i vores relation. Det kan også indebære at sige tak for…

Tårer er en normal og naturlig del af at sige Farvel. Skjul ikke tårerne for din kære og undskyld dem heller ikke. Tårer udtrykker din kærlighed og hjælp til at slippe.

Hvordan Kan Du Vide Hvornår Døden Er Indtruffet?
Selvom du er forberedt på dødsprocessen, er du måske ikke forberedt på det aktuelle dødsøjeblik. Det kan være til hjælp for dig og din familie at tænke på og diskutere, hvad du ville gøre hvis du var den eneste tilstede ved dødstidspunktet. En hospice-patients død er ikke en ulykke. Der er intet man behøver at gøre med det samme.

Tegnene på en god død er sådan noget som ingen vejrtrækning, intet hjerteslag, afspænding af blære og tarme, ingen svar, let åbne øjenlåg, forstørrede pupiller, øjnene fikserede på et bestemt sted, ingen blinken, kæberne afspændt og munden let åben.

En Hospice sygeplejerske vil komme og hjælpe dig, hvis du har brug for det eller du ønsker det. Hvis ikke kan man få støtte via telefon.

Kroppen behøver ikke at flyttes, før du er klar til det. Hvis familien ønsker at hjælpe med at forberede kroppen ved at bade eller klæde på, kan det gøres. Tilkald bedemanden når du er klar til at få kroppen flyttet og identificér personen som en Hospice patient. Det er ikke nødvendigt at tilkalde Politiet. Hospice-sygeplejersken vil give lægen besked.

 

Tak
Vi i Hospice takker for det privilegium det er at hjælpe dig med at pleje din kære. Vi har stor respekt for alt det du har gjort for din kære, din forstående omsorg for at bibringe din kære velvære og ro, og for at sætte din kære i stand til at forlade denne verden med en særlig følelse af fred og kærlighed.
Du har givet din kære en af de mest vidunderligt smukke og sensitive gaver vi mennesker kan give, og ved at give den gave, har du også givet dig selv en vidunderlig gave.

Oversat af Maria Damsholt

Copyright North Central Florida Hospice, Inc. 1996-2000

Se venligst her: Denne artikel er gjort offentligt tilgængelig med det håb, at den vil gavne andre i Hospice- fællesskaberne. Du kan frit bruge trykte kopier under forudsætning af, at du giver Hospice of North Central Florida hele æren for forfatter-ophavsretten, det er ikke tilladt at ændre indholdet og man må heller ikke inkludere artiklen i større sammenhænge beregnet til salg. Man skal have tilladelse fra North Central Florida Hospice, hvis materialet skal bruges på andre måder end ovenfor nævnt. Tryk venligst denne note på enhver kopi, som du vælger at lave. Mange tak.